Jaarrekening

Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben  een jaarrekening nodig. In de jaarrekening staat hoe u het afgelopen jaar heeft gedraaid. Het is de financiële spiegel van uw inspanningen.

Het is natuurlijk van groot belang dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van uw resultaten, maar ook op inzichtelijke wijze. Het gaat immers niet alleen om het bedrag onderaan de streep. U wil waarschijnlijk weten hoe die bedragen tot stand zijn gekomen. Wij leveren een betrouwbare en inzichtelijke jaarrekening die u zal helpen in het nieuwe jaar. Wij laten u meedenken over uw jaarrekening.  Wij spreken de jaarrekening grondig met u door en evalueren met u het afgelopen jaar.