Administratieve organisatie

Elke organisatie heeft structuur nodig. Structuur ontstaat door vanuit de missie te kijken welke diensten een organisatie verricht, welke processen daarvoor nodig zijn en wie daarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn. Het in kaart brengen van die structuur oftewel de werkprocessen is de Administratieve Organisatie (AO). AO is enerzijds nodig voor structurering van werkzaamheden en anderzijds voor het vastleggen van richtlijnen en procedures. Een goede AO is van levensbelang voor uw bedrijf.

De AO stroomlijnt de werkzaamheden, legt verantwoordelijkheden vast, zorgt voor een betere samenwerking, verbetert de communicatie, voedt de informatiesystemen, helpt zaken snel terug te vinden en motiveert medewerkers door inzicht te bieden.

Een goede AO levert de noodzakelijke kengetallen (stuurinformatie) op die nodig is om tijdig in te spelen op veranderingen in de markt en waar mogelijk bij te sturen.

We hebben veel ervaring in het optimaliseren van de AO en beschikken over de technieken om deze samen met de opdrachtgever snel en inzichtelijk in kaart te brengen.