Onze Diensten

U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Deze verplichting geldt ook als u uw bedrijf binnen de genoemde periode beëindigt.

Wat moet u bewaren?

Alle gegevens over uw onderneming die u op papier of digitaal vastlegt, horen bij uw administratie. De administratie vormt de basis van uw belastingaangiften. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan. Neem voor meer informatie en advies contact op met uw belastingkantoor.

Als u werknemer in dienst neemt dan geldt er heel wat regels op alle fronten van de wetgeving. Als u personeel aanneemt schroom zich niet contact met ons te nemen